0

پوست و مو

مراقبت پوست با الوورا

فوریه 11, 2017 در 6:56 ق.ظ توسط

الوورا و مراقبت پوست:

همچنین خواص غذایی آلوورا اعم از ۷۵ نوع اسید امینه ، ویتامینها ،مینرالها و آنزیمها باعث تغذیه ،مرطوب سازی
وپاکسازی پوست از سلولهای مرده و چربیها و باکتریها میشود که این امر جایگزینی سلولهای سالم راتسهیل می کند.
توضیح اینکه اگر اپیدرم قادرنباشد سلولهای مرده و چربیهای پوست شما را جایگزین کند منافذ پوست شما بسته می
شود و تخلیه مواد از روزنه های پوست مختل شده وبه دنبال آن بثورات پوستی ، جوش وعفونت آغازمی شود و در
ضمن پوست نسبت به آفتاب ، باد و خشکی بسیار حساس می باشد ، به همین دلیل و با توجه به قدرت ترمیم ،
بازسازی ،تغذیه ومرطوب سازی به همراه قدرت نفوذ پذیری عمیق آلوورا برپوست است که کرمهای مرطوب کننده
ضد جوش ، کرمهای شب ، شامپو ، پاک کننده ها و دیگر محصولات را از آلوورا می سازند.janansazi post ba alovera
صاحبنظران بر این عقیده اند که درمان اکنه صورت با آلوورا امکان پذیر است.
خاصیت مرطوب سازی:
آلوورا باعث حفظ آب ومرطوب سازی عمیق سلولهای پوستی می شود وهمچنین بافتهای آسیب دیده را ازداخل ترمیم
و بهبود می بخشد . حفظ آب پوست و مرطوب سازی مداوم پوست در جلوگیری از چروک پوست موثر است . این
خاصیت مرطوب سازی آلوورا در سوختگی ها و آفتاب سوختگی بسیار موثر است.
عوارض جانبی آلوورا ) باربی دنسیس ( :
آلوورا باربیدنسیس هیچگونه عوارض شناخته شده ای ندارد.

خاصیت ضد سرطانی پوست:
بنا به گفته دکتر Faith Strickland پزشک مرکزسرطان شناسی دانشگاه تکزاس ،آلوورا یکی از راههای مبارزه
با سرطان پوست در آینده می باشد . آلوورا سیستم ایمنی پوست را در برابر رادیکالهای آزاد محافظت می کند.
بسیار مهم است که بدانید آلوورا از ۲۳ اسید آمینه موجود ۷۵ اسید آمینه مورد نیاز بدن را دارا است . پایه اصلی
بافتهای اسیدهای آمینه می باشد و از این ۷۵ اسیدآمینه ، ۸ اسید آمینه آن ضروری بدن است .

پوست و مو

برچسب‌ها, , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید